โรคอ้วน ภัยร้ายวัยเด็ก

โรคอ้วนในวัยเด็กนั้นนับว่าเป็นภาวะเสี่ยงใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งทำให้นำพาไปสู่ปัญหาใหญ่ที่จะตามมาในภายหลังในช่วงอายุถัดๆไปของเด็กที่เป็นโรคอ้วน จากงานวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์พบว่า เด็กไทยในวัย 5-15 นั้นมีอัตราส่วนที่เสี่ยงเป็นโรคอ้วนสูงมากกว่า 1 ใน 10 ของประชากรเด็กทั้งหมด

โรคอ้วนในเด็กเกิดจากอะไร?

ในปัจจุบันพบว่าเด็กไทยบริโภคขนมขบเคี้ยวและน้ำหวานเป็นจำนวนมากขึ้นมาก แถมยังออกกำลังกายน้อยลงทำให้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพิ่มโอกาสที่เด็กจะโรคอ้วนมากขึ้น รวมถึงการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์หรือการรับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ทำให้เด็กไทยเป็นโรคอ้วนได้ง่าย มีแรงน้อย เฉื่อยชาและเหนื่อยง่ายรวมถึงความเสี่ยงของอาการฮอร์โมนผิดปกติทที่ทำให้เด็กเจริญเติบโตช้าหรือมีผลทำให้อารณ์แปรปรวนได้ด้วย

โรคอ้วนในเด็กจะมีผลเสียตามมาอย่างไร?

แน่นอนว่าการเป็นโรคอ้วนในวัยเด็กนั้นก่อให้เกิดอันตรายและควาวเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ อย่าง เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันผิดปกติ ไขมันพอกตับ และโรคอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นแล้วพ่อแม่ควรรีบปรึกษาแพทย์หากพบว่าบุตรหลานของตนเองมีภาวะน้ำหนักที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นตามวัย อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กสมบูรณ์อ้วนจ้ำม่ำเพราะว่า เด็กที่อ้วนนั้นไม่ได้หมายถึงเด็กที่แข็งแรงนะ

วิธีรักษาโรคอ้วนในเด็ก

การรักษาโรคอ้วนในเด็กนั้นเริ่มจากการปรับพฤติกรรมของคนรอบข้างก่อน รวมถึงวางแผนการกินอาหารร่วมกันแบบครอบครัวเพื่อคุมปริมาณอาหารของเด็กให้น้อยลงตามลำดับรวมถึงชวนให้ออกกำลังกายด้วยกัน เพื่อให้ร่างกายของเด็กที่เป็นโรคอ้วนนั้นแข็งแรงขึ้นได้ การรักษาโรคอ้วนนั้นไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งยาลดความอ้วนใดๆ แต่จำเป็นต้อได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจากผู้ปกครองเป็นระยะเวลาหนึ่งกว่าที่เด็กที่ป่วยเป็นโรคอ้วนนั้นจะกลับมามีน้ำหนักในปริมาณที่เหมาะสมได้

โรคอ้วนในเด็ก ภัยร้ายที่คนไทยยังไม่รู้

  • ในปัจจุบันเด็กไทยบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากขึ้นและออกกำลังกายน้อยลงทำให้มีเด็กเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมาก
  • เด็กที่มีโรคอ้วนนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับโรคอื่นๆตามมา อย่าง โรคเบาหวาน โรคไขมันพอกตับ เหนื่อยง่าย และฮอร์โมนผิดปกติ
  • การรักษาโรคอ้วนนั้นเริ่มจากการเอาใจใส่จากผู้ปกครองก่อน พร้อมทั้งคุมอาหารด้วยกันทั้งครอบครัวและดปริมาณอาหารของเด็กตามระยะเวลาต่างๆ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *