น้ำหนักจะลดลงได้ต้อง “เดินกี่ก้าว”ในหนึ่งวัน?

ปัจจุบันพบว่าประชากรทั่วโลกกำลังประสบกับ ‘ภาวะโรคอ้วน’เนื่องจากการบริโภคที่เน้นน้ำตาลและแป้งมากจนเกินความจำเป็น รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคที่มักจะรับเข้าไปแต่ไม่ยอมบริหารร่างกายเพื่อขับออกมาบ้าง นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่การหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักของแต่ละคนลดลงได้อย่างปลอดภัย ซึ่งวิธีนั้นก็คือ “การเดิน” ใช่แล้วล่ะครับ ทุกท่านไม่ได้ฟังผิดไป สิ่งที่ผมกำลังจะกล่าวนี้เป็นแนวคิดที่เมื่อนำหลักการทางด้านวิทยาศาตร์มาใช้อธิบายก็จะพบว่าการก้าวของเราในแต่ละวันนั้นสามารถทำให้น้ำหนักลดลงได้จริง

ต้องเดินถึงกี่ก้าวน้ำหนักถึงจะลดลงอย่างเห็นผล?

ลำดับแรกผมจะต้องขอกล่าวไว้ก่อนว่าการลดน้ำหนักด้วยการเดิน (จำนวนก้าว) นั้นมีปัจจัยประการอื่นๆ อีกที่เราต้องให้ความสำคัญ เช่น ระยะเวลา, เพศ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, อายุ, โรคประจำตัว และพันธุกรรมเป็นต้นโดยจำนวนก้าวที่มีความเป็นไปได้ในการลดจำนวนแคลอรี่ (Calories) อันมีส่วนสำคัญที่มีแนวโน้มในการลดน้ำหนักคือ 10,000 ก้าวต่อวัน

ตัวเลขข้างต้นนี้เป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะสามารถลดน้ำหนักลงได้จริง แม้ดูเหมือนว่าจะสูงไปสักหน่อยแต่การเดินติดต่อกันเป็นจำนวนถึงหนึ่งหมื่นก้าวนั้นจะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญไขมันในร่างกายนั้น ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเพิ่มจำนวนก้าวได้โดยเริ่มตนจากสิ่งใกล้ตัว เช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์การเดินไปมาระหว่างวัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยในข้างต้นเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

เครื่องมือนับก้าว มีติดไว้ไม่เสียหาย

หากจะนับจำนวนก้าวที่เดินได้ด้วยการนับนิ้วหรือการจดบันทึกนั้นก็คงจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ อีกทั้งยังมีโอกาสสูงที่จะนับจำนวนก้าวออกมาผิดพลาด ดังนั้นในหัวข้อนี้เราเลยจะนำเสนอเครื่องมือที่จะทำให้คุณนับก้าวแบบไม่มีพลาด ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้ฟรีทั้งในระบบ IOS และ Android, เครื่องนับจำนวน (Counter), Apple Watch เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามไม่ว่าคุณจะมีเครื่องมือนับก้าวที่วิเศษแค่ไหนแต่ถ้าหากคุณไม่มีความซื่อสัตย์ในตนเอง ความฝันที่คุณอยากจะมีรูปร่างที่สวยดูสุขภาพดีอาจจะเป็นจริงได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงควรทำทุกอย่างให้เป็นขั้นเป็นตอน ให้มีความเหมาะสมเพื่อการลดน้ำหนักที่ดีมีประสิทธิภาพ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *